velkyberanov.czVelky Beranov: Titulní stránka

velkyberanov.cz Profile

velkyberanov.cz

Title:Velky Beranov: Titulní stránka

Description:Velky Beranov: Titulní stránka Orienta?ní nabídka Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku Mapa stránek Velky Beranov - Oficiální web obce Vyhledávání Hledany vyraz Hlavní nabídka P?esko?it nabídku

Keywords:

Discover velkyberanov.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

velkyberanov.cz Information

Website / Domain: velkyberanov.cz
Website IP Address: 78.156.158.75
Domain DNS Server: ns1.webhouse.cz,ns2.webhouse.cz

velkyberanov.cz Rank

Alexa Rank: 4937991
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

velkyberanov.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,070
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue: $334
Yearly Revenue: $4,070
Daily Unique Visitors: 1,026
Monthly Unique Visitors: 30,780
Yearly Unique Visitors: 374,490

velkyberanov.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; Charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Sun, 19 Nov 2017 06:17:38 GMT

velkyberanov.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

velkyberanov.cz Similar Website

Domain WebSite Title
velkytynec.cz Velky Tynec: Titulní stránka
velkyborek.cz Obec Velky Borek: Titulní stránka
velkyberanov-fotbal.cz Velky Beranov - fotbal (novinky)
reality-reko.cz Titulní stránka Titulní stránka
pohoda-naramec.cz Titulní stránka
zstgm-steti.cz Titulní stránka
dubno.cz Titulní stránka
mujicin.cz Ji?ín: Titulní stránka
mbudejovice.cz Moravské Budějovice: Titulní stránka
mestosazava.cz Město Sázava: Titulní stránka
slavonice-mesto.cz Město Slavonice: Titulní stránka
tisa.cz Obec Tisá: Titulní stránka
obec-dobra-voda.cz Dobrá Voda: Titulní stránka
muznojmo.cz Znojmo: Titulní stránka
novaplan.cz Nová Pláň: Titulní stránka
lodenice.cz Obec Loděnice: Titulní stránka
litvinov.cz Litvínov: Titulní stránka
antipokuty.cz Titulní stránka Antipokuty.CZ

velkyberanov.cz Traffic Sources Chart

velkyberanov.cz Alexa Rank History Chart

velkyberanov.cz aleax

velkyberanov.cz Html To Plain Text

Velky Beranov: Titulní stránka Orienta?ní nabídka Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku Mapa stránek Velky Beranov - Oficiální web obce Vyhledávání Hledany vyraz Hlavní nabídka P?esko?it nabídku Samospráva Zastupitelstvo obce Slo?ení zastupitelstva obce Dokumenty zastupitelstva obce Rada obce Slo?ení rady obce Dokumenty rady obce Vybory a komise Finan?ní vybor Kontrolní vybor Komise ve?ejného po?ádku Komise k projednání p?estupk? Komise pro kulturu, sport a volny ?as Komise pro sociálně právní ochranu dětí ?lenství ve svazcích obcí Ve?ejné vyhlá?ky a na?ízení Individuální dotace obce Velky Beranov Pronájem kulturního domu Obecní ú?ad Ve?ejnoprávní smlouvy Rozpo?et obce 8.2 Rozpo?et Kontakt Struktura obecního ú?adu Povinně zve?ejňované informace dle zák. ?. 106/1999 Sb. Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o st?etu zájm? Elektronická podatelna Obecně závazné vyhlá?ky Informa?ní ?tvrtletníky územní plán Vyběrová ?ízení Elektronické aukce P?ehled v?ech dokument? ú?ední deska Ze ?ivota obce Otázky a odpovědi Televizní rozvod O obci Historie obce Letecké snímky obce a jejích ?ástí Co je nového Základní ?kola Mate?ská ?kola Kultura Zájmová ?innost ?esky svaz chovatel? Velky Beranov Myslivecky spolek Chalupnické louky Sbor dobrovolnych hasi?? Klub plastikovych modelá?? Velky Beranov Sport TJ Velky Beranov 1975 Stránky TJ Velky Beranov 1975 Tabulky vysledk? TC Jeclov Fotogalerie Podnikatelé a firmy Kronika obce Zdravá obec a MA21 D?le?ité odkazy Digitální povodňovy plán obce Velky Beranov Jízdní ?ády Portál ve?ejné správy Města a obce online LSPP Linka d?věry Domácí hospicová pé?e Liga vozí?ká?? Novodobá sanitka [DOCX, 16 kB] Nabídky práce v regionu Mapovy portál Formulá?e ke sta?ení Aktuálně Po?así Miniaplikace Více po?así Vyberte z obsahu: Nep?ehlédněte Nové dokumenty Nep?ehlédněte Oznámení o p?eru?ení dodávky elektrické energie [DOC, 47 kB] (1.8.2016) Dne 18.8.2016 od 8:00 do 15:00 hod. bude p?eru?ena dodávka elektrické energie v obci Velky Beranov. Vypnutá oblast: Loudilka celá obec. Slo?ka dokument?: Co je nového Hlá?ení (1.8.2016) Firma Svoboda & Havel, dr?be?árna Mírovka bude v pátek 19. srpna 2016 v 7:45 hod. u obecního ú?adu prodávat chovné ku?ice ?ervené, ?erné a bílé, stá?í 18-20 tydn?, cena 165-175,- K?/ks, dále kohouty, vitamíny, krmné směsi pro dr?be? a králíky (mo?no objednat na tel. 777989847). Slo?ka dokument?: Hlá?ení Oznámení o p?eru?ení dodávky elektrické energie [DOC, 47 kB] (25.7.2016) Ve st?edu 17. srpna 2016 od 7:30 do 14:30 hod. bude p?eru?ena dodávka elektrické energie na Novych Domkách a v Bradle. Slo?ka dokument?: Co je nového Hlá?ení (18.7.2016) Firma SVOBODA - Lu?ice, dr?be?árna Mírovka bude ve st?edu 3. srpna 2016 v 11:30 hod. u obecního ú?adu prodávat chovné ku?ice, stá?í 16 tydn?, cena 140,- K?/ks (mo?no objednat na tel. 569 489 358, 777989857). Slo?ka dokument?: Hlá?ení Ztráty a nálezy (15.7.2016) Ve st?edu 13. ?ervence 2016 byl v obchodě u Vokouna nalezen svazek dvou klí?? a je ulo?en na obecním ú?adě. Slo?ka dokument?: Ztráty a nálezy Preventivní zpráva [DOC, 182 kB] (30.6.2016) Krajské ?editelství Policie kraje Vyso?ina vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na zaji?tění bezpe?nosti o prázdninách. Slo?ka dokument?: Co je nového Změna vyhlá?ky Ministerstva dopravy ?R [PDF, 1,4 MB] (22.6.2016) Slo?ka dokument?: Co je nového Elektronická evidence tr?eb [PDF, 118 kB] (22.6.2016) Finan?ní ú?ad pro Kraj Vyso?ina vydal tiskovou zprávu ohledně elektronické evidence tr?eb. Slo?ka dokument?: Co je nového Preventivní zpráva (15.6.2016) Krajské ?editelství Policie kraje Vyso?ina vydalo tiskovou zprávu. Slo?ka dokument?: Co je nového Vyzva [PNG, 190 kB] (8.6.2016) Slo?ka dokument?: Vystavba ?OV a kanalizace Dal?í vybrané dokumenty Nové dokumenty Záměr obce Velky Beranov [PDF, 997 kB] (3.8.2016) pronajmout pozemky Slo?ka dokument?: Dokumenty Zastupitelstva obce Oznámení o p?eru?ení dodávky elektrické energie [DOC, 48 kB] (2.8.2016) Dne 22. srpna 2016 od 7:30 do 15:30 hod. bude p?eru?ena dodávka elektrické energie na Novych Domkách a v Bradle. Slo?ka dokument?: Co je nového Stanovení po?tu ?len? okrskové volební komise [PDF, 245 kB] (27.7.2016) Slo?ka dokument?: Co je nového Vyběr nejvhodněj?í nabídky [PDF, 350 kB] (26.7.2016) akce "Projekt pro územní rozhodnutí na vystavbu 9 rodinnych dom? na parc.?. 795/56 v k.ú. Velky Beranov, v?. napojení na in?enyrské sítě" Slo?ka dokument?: Vyběrová ?ízení Oznámení o vylo?ení návrhu změn map BPEJ pro k.ú. Velky Beranov (25.7.2016) Slo?ka dokument?: ?lenství ve svazcích obcí Rozpo?tové opat?ení ?. 4/2016 [PDF, 336 kB] (25.7.2016) schválené zastupitelstvem obce dne 20.7.2016 Slo?ka dokument?: Rozpo?ty a hospoda?ení obce Usnesení z ve?ejného zasedání zastupitelstva obce ?. 11/2016 ze dne 20.7.2016 [PDF, 389 kB] (25.7.2016) Slo?ka dokument?: 2016 Hlá?ení (19.7.2016) Ka?dy den v odpoledních hodinách si m??ete zakoupit kvalitní opo?enskou zmrzlinu p?ímo ve Velkém Beranově na zastávce MHD u návsi. Slo?ka dokument?: Hlá?ení Pozvánka na volno?asové a sportovní akce (19.7.2016) Slo?ka dokument?: Co je nového Posuzování vliv? na ?ivotní prost?edí [PDF, 1,4 MB] (18.7.2016) zahájení zji??ovacího ?ízení záměru "II/353 Velky Beranov - obchvat" Slo?ka dokument?: Dokumenty Zastupitelstva obce V?echny dokumenty Odběr novinek Objednejte si bezplatné zasílání novinek do e-mailové schránky. E-mail Opi?te kód z obrázku (pro jiny obrázek obnovte stránku) Kontakt Obec Velky Beranov Velky Beranov 58 588 21 Velky Beranov Tel: 567 218 828 E-mail: obec@velkyberanov.cz ID datové schránky: aasbgvb Podrobny kontakt Kalendá? akcí Volno?asové a sportovní akce v obci 22.7.2016 - 6.8.2016 Za podpory Kraje Vyso?iny obec po?ádá volno?asové a sportovní akce pro děti a mláde?. Typ akce: Sportovní akce Chovatelské trhy 28.8.2016 7:30 ?esky svaz chovatel? Velkého Beranova po?ádá chovatelské trhy v kulturním domě. Typ akce: Ostatní Ve?ejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2016 18:00 Ve?ejné zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti obecního ú?adu ve Velkém Beranově. Typ akce: Ostatní > Po út St ?t Pá So Ne 31. tyden 1 2 3 4 5 6 7 32. tyden 8 9 10 11 12 13 14 33. tyden 15 16 17 18 19 20 21 34. tyden 22 23 24 25 26 27 28 35. tyden 29 30 31 1 2 3 4 36. tyden 5 6 7 8 9 10 11 Dal?í akce Otázky a odpovědi Otázka nebo p?opomínka E-mail pro odpově? ú?adu Opi?te kód z obrázku (pro jiny obrázek obnovte stránku) Dal?í zdroje Nav?tivte také Na?e mate?ská ?kola Projekt ?Sní?ení energetické náro?nosti budovy mate?ské ?koly“ realizovany v letech 2008 – 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudr?nosti a Státním fondem ?ivotního prost?edí ?R v rámci Opera?ního programu ?ivotní prost?edí. P?edmětem podpory byla realizace úspor energie zateplením budovy mate?ské ?koly Velky Beranov. Na?e základní ?kola Projekt ?Zateplení obvodového plá?tě a st?e?ní konstrukce Z? Velky Beranov“ realizovany v letech 2008 – 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudr?nosti a Státním fondem ?ivotního prost?edí ?R v rámci Opera?ního programu ?ivotní prost?edí. P?edmětem podpory byla energetická úspora v objektu Z? ve Velkém Beranově spo?ívající v zateplení obvodového plá?tě, st?ech, podlahy nad venkovním prostorem a vyměně vyplní otvor?. Lokální vystra?ny a varovny protipovodňovy systém pro obec Velky Beranov Projekt ?Lokální vystra?ny a varovny protipovodňovy systém pro obec Velky Beranov“ realizovany v letech 2014 – 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudr?nosti a Státním fondem ?ivotního prost?edí ?R v rámci Opera?ního programu ?ivotní prost?edí. P?edmětem podpory bylo zpracování digitálního povodňového plánu a po?ízení hlásného a varovného systému pro obec Velky Beranov. Informace v patě Nacházíte se v módu "Bez grafiky", tak?e vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokro?ilého formátování. Pokud vá? prohlí?e? podporuje CSS2, m??ete se p?epnout do grafického módu. web & design WEBHOUSE?, redak?ní systém vismo? P?ihlásit se Registrovat se Mobilní verze O webu Po?et p?ístup?: 137722 (od 20.7.2009) Aktualizace obsahu: 3.8.2016 Tento web vyu?ívá cookies. Jeho pou?íváním s tím vyjad?ujete souhlas. O cookies Rozumím

velkyberanov.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o. % % Intended use of supplied data and information % % Data contained in the domain name register, as well as information % supplied through public information services of CZ.NIC association, % are appointed only for purposes connected with Internet network % administration and operation, or for the purpose of legal or other % similar proceedings, in process as regards a matter connected % particularly with holding and using a concrete domain name. % % Full text available at: % http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/ % % See also a search service at http://www.nic.cz/whois/ % % % Whoisd Server Version: 3.10.0 % Timestamp: Wed Jun 01 21:49:47 2016 domain: velkyberanov.cz registrant: SB:VELKY-BERANOV admin-c: BOHUMIL-KRIZ admin-c: JITKA-SAVICKA admin-c: JS309-RIPE nsset: NSS:WEBHOUSE-CZ:1 keyset: KS:VELKYBERANOV.CZ registrar: REG-GENREG registered: 11.01.2006 14:15:00 changed: 30.12.2011 16:16:30 expire: 11.01.2017 contact: SB:VELKY-BERANOV org: Obec Velky Beranov name: Obec Velky Beranov address: Velky Beranov 58 address: Velky Beranov address: 588 21 address: CZ e-mail: ovberanovⓜji.cz registrar: REG-GENREG created: 10.01.2006 18:45:00 contact: BOHUMIL-KRIZ name: Bohumil K?í? address: Velky Beranov 58 address: Velky Beranov address: 588 21 address: CZ phone: +420.567218828 fax-no: +420.567218828 e-mail: ovberanovⓜji.cz registrar: REG-GENREG created: 10.01.2006 18:35:00 contact: JITKA-SAVICKA name: Jitka Savicka address: Masarykovo nam. 47 address: Jihlava address: 586 01 address: CZ phone: +420.561207260 fax-no: +420.561207254 e-mail: jitka.savickaⓜwebhouse.cz registrar: REG-GENREG created: 12.04.2002 13:36:00 changed: 05.06.2009 16:21:02 contact: JS309-RIPE name: Vit Savicky address: Levského 3187/6 address: Praha 4 address: 14000 address: CZ phone: +420.561207250 fax-no: +420.561207254 e-mail: domenyⓜwebhouse.cz registrar: REG-GENREG created: 10.08.2001 22:13:00 changed: 19.10.2011 15:45:14 nsset: NSS:WEBHOUSE-CZ:1 nserver: ns1.webhouse.cz (78.156.158.210) nserver: ns2.webhouse.cz (78.156.158.84) tech-c: JITKA-SAVICKA tech-c: SB:WEBHOUSE-CZ tech-c: JS309-RIPE registrar: REG-GENREG created: 01.10.2007 02:00:00 changed: 22.11.2009 00:48:11 contact: SB:WEBHOUSE-CZ org: WEBHOUSE, s. r. o. name: WEBHOUSE, s. r. o. address: Levskeho 3187/6 address: Praha 4 address: 142 00 address: CZ e-mail: domenyⓜwebhouse.cz registrar: REG-GENREG created: 10.08.2001 22:13:00 changed: 06.11.2006 14:05:00 keyset: KS:VELKYBERANOV.CZ dnskey: 257 3 5 AwEAAbiddd2/iY4GPwAqOAuveO17RR6T55sU8D5cVFTGApPlY+3yJHWBk8B8vcKdIpvdDCgcB1vlPpaR7ToksUBT+s67dq1ED3gbcPUc0COo+N07UzKLbAvwuZkDAaT2BCNtsKs+8G3pyUS1m7MLYHTGcSHMLDsLMKr9t4sbY5696fpz tech-c: JITKA-SAVICKA tech-c: JS309-RIPE registrar: REG-GENREG created: 30.12.2011 15:07:3